تحقيقاتي و توليدي سيناژن
شرکت تحقيقاتي و توليدي سيناژن

شرکت سیناژن در سال 1373 با هدف تولید محصولات بیوتکنولوژی نوین تاسیس گردید. حرکتی که از همت و ایده ی چهار متخصص کوشا آغاز گردید به تولد بزرگترین تولید کننده محصولات بیوتکنولوژی پزشکی در منطقه منجر شد. فعالیت بر تحقیق و توسعه در حوزه بیوتکنولوژی به منظور تامین نیاز بازار منطقه ای اولویت اصلی سیناژن بود.

اعتماد به خود باوری و دانش نیروی انسانی جوان و مجرب، به سیناژن فرصت ورود به بازارهای دارویی بین المللی با امید به بنا نهادن فردایی روشن تر و سالم تر برای آینده بیماران را فراهم آورده است. سیناژن با پشتوانه متخصصین حوزه های تحقیق و توسعه، تولید، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت و با استقرار و نگهداری نظام یکپارچه (IMS) ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، OHSAS 18001:2007، ISO 10002:2014، ISO 10015:1999 و با رعایت الزامات GxPو با الگو برداری از مدل جایزه ملی کیفیت ایران در راهی قدم نهاده است که هر روز واژگان تعالی بخش کیفیت و ایمنی را به طور مستمر بکار گیرد و افتخارش حرکت در راستای آخرین تکنولوژی های علمی و تحقیقاتی در تولید محصولات دارویی و تشخیصی دنیا باشد تا سیناژن را به شرکتی ارزش آفرین برای جامعه ذینفعان تبدیل نماید.