مدیران قاسم ایران

مدیران قاسم ایران

 • حسین یوسف خزرائی
  حسین یوسف خزرائی مدیرعامل
  فوق لیسانس مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
  ۰۲۱-۴۴۵۴۳۲۰۰
  khazraei@minoogroup.com
 • رضا علیخانی
  رضا علیخانی معاونت بازرگانی و فروش غذایی
  لیسانس مهندسی صنایع
  ۰۲۱-۴۴۵۴۹۵۲۲
  rezaalikhani@yahoo.com
 • مانی احراری
  مانی احراری معاونت بازرگانی و فروش دارویی
  دکترای حرفه ای دامپزشکی
  ۰۲۱-۴۴۵۴۳۱۴۷
  ahrari@minoogroup.com
 • كورش اسكندری
  كورش اسكندری مدیر منابع انسانی
  لیسانس فیزیوتراپی
  021-44543115
 • سید مجید آقائی
  سید مجید آقائی مدیر فروش منطقه 2 داروئی
  فوق لیسانس مدیریت بازرگانی -بازاریابی
  021-44543132
  aghaie_majid@yahoo.com
 • مهناز پیرزاده نائینی
  مهناز پیرزاده نائینی مدیر بازرگانی داروئی
  لیسانس مدیریت بازرگانی
  021-48831426
 • فرشید جعفری
  فرشید جعفری مدیر فروش منطقه 3 غذایی
  دکترای مديريت بازرگاني – بازاريابي
  021-44543198
  jafari.fa@minoogroup.com
 • وحیدرضا جلالی
  وحیدرضا جلالی مدیر حسابرسی داخلی
  فوق لیسانس - مدیریت کسب و کار گرایش مالی
  021-44544946
  jalali@minoogroup.com
 • احمد جلالی
  احمد جلالی مدیر تامین شرکت های تابعه گروهی
  فوق لیسانس - مدیریت کسب و کار گرایش مالی
  021-44543131
 • مجید جهادی
  مجید جهادی مدیریت فناوی اطلاعات (هلدینگ)
  لیسانس کامپیوتر-سخت افزار
  021-48831122
  m.jahadi@yahoo.com
 • بابک خسروانی
  بابک خسروانی مدیر فروش منطقه 1 دارویی
  فوق لیسانس - روانشناسی عمومی
  021-44543144
  babak.khosrovani@gmail.com
 • محرم علی زیبایی
  محرم علی زیبایی مدیر فروش منطقه 2 غذایی
  فوق ليسانس اقتصاد
  021-44549522
 • سپهر سرمدی
  سپهر سرمدی مدیر فروش منطقه 1 غذایی
  لیسانس مهندسی صنایع
  021-44544946
 • پریسا شریفی
  پریسا شریفی مسئول فنی داروئی
  دکترای داروسازی
  021-44543174
 • هادی قلعه نوی
  هادی قلعه نوی مدیر امور مالی
  فوق لیسانس مدیریت مالی
  021-44543141
  ghalenoei.ha@minoogroup.com
 • فرهاد امامی
  فرهاد امامی سرپرست لجستیک و انبارها
  021-44543179
  emami.fa@Ghasemiran.com
 • هومن مظاهری پور
  هومن مظاهری پور مدیر برنامه ریزی
  فوق لیسانس مهندسی صنایع
  021-48831116
  hooman_6311@yahoo.com
 • اعظم نافع
  اعظم نافع مدیر بازرگانی تامین کالای غیر مینو
  فوق لیسانس ریاضی کاربردی
  021-44543187