اعضای کمیته ریسک شرکت

صفحات

اعضای کمیته ریسک شرکت

معرفی اعضای کمیته ریسک شرکت قاسم ایران (سهامی عام)


 

    نام و نام خانوادگی         سمت         مقطع تحصیلی         رشته تحصیلی    
حسین علی اکبرزاده رئیس هیئت مدیره کارشناسی علوم انتظامی
وحیدرضا جلالی مدیر حسابرسی داخلی کارشناسی مدیریت کسب و کار
هومن مظاهری پور مدیر برنامه ریزی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
هادی قلعه نوی مدیر امور مالی کارشناسی ارشد مدیریت مالی
فرشید جعفری مدیر فروش منطقه 3 دکترای مدیریت بازرگانی - بازاریابی

 

جناب آقای وحیدرضا جلالی (مدیر محترم حسابرسی داخلی) به عنوان دبیر کمیته