حاکمیت شرکتی

قاسم ایران

حاکمیت شرکتی

معرفی اعضای هیات مدیره شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

 

توضیحات:
اعضای هیأت مدیره در سایر شركت‌های گروه و شركت‌های بورسی ثبت شده نزد سازمان بورس و یا نهادهای مالی دیگر به عنوان مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره و یا هر سمت اجرایی دیگر اشتغال ندارند.
 
نام عضو حقوقی هیات مدیره نام نماینده عضو حقوقی هیات مدیره سمت موظف / غیر موظف مدرک تحصیلی تاریخ انتصاب
اقتصادی و خودکفائی آزادگان حسین علی اکبرزاده رئیس هیات مدیره غیر موظف کارشناسی ارشد

1403/04/11

صنعتی پارس مینو علیرضا ولی پور نایب رئیس هیات مدیره غیر موظف دکتری

1403/04/11

شوکوپارس حسین یوسف خزرائی مدیر عامل و عضو هیات مدیره موظف کارشناسی ارشد

1403/04/11

صنعتی مینو حمیدرضا قدری عضو هیات مدیره غیر موظف دکتری

1403/04/11

صادراتی پرسوئیس غلامعباس درفشی عضو هیات مدیره موظف کارشناسی ارشد

1403/04/11

 
 

 منشور هیات مدیره قاسم ایران ***  لیست سوابق هیات مدیره قاسم ایران

 


معرفی اعضای کمیته ریسک شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

 

   نام و نام خانوادگی    سمت سازمانی سمت در کمیته   مقطع تحصیلی      رشته تحصیلی    تاریخ عضویت
حسین علی اکبرزاده رئیس هیات مدیره
قاسم ایران (سهامی عام)
رئیس کمیته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1403/04/13
هادی قلعه نوی مدیر امور مالی عضو و دبیر کمیته کارشناسی ارشد مدیریت مالی 1403/04/13
هومن مظاهری پور مدیر برنامه ریزی عضو کمیته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1403/04/13

 

 منشور كميته ريسک و سرمایه گذاری قاسم ایران

 


معرفی اعضای کمیته حسابرسی شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

 

نام و نام خانوادگی سمت سازمانی سمت در کمیته مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ عضویت
حمیدرضا قدری عضو هیات مدیره
قاسم ایران (سهامی عام)
رئیس کمیته دکتری مدیریت کسب و کار 1403/04/13
علی ویسی سایر عضو کمیته کارشناسی ارشد حسابداری 1403/04/13
اسماعیل گودرزی سایر عضو کمیته دکتری حسابداری 1403/04/13
وحیدرضا جلالی مدیر حسابرسی داخلی
قاسم ایران (سهامی عام)
دبیرکمیته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1403/04/13

 

شرکت خدمات مالی و مدیریت آزادگان، از تاريخ 1401/12/08 به عنوان حسابرس داخلی انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت

 منشور کمیته حسابرسی ***  منشور حسابرسی داخلی

 


معرفی اعضای کمیته انتصابات شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

 

  نام و نام خانوادگی              سمت سازمانی                  عنوان        مقطع تحصیلی      رشته تحصیلی   تاریخ عضویت
علیرضا ولی پور نایب رئیس هيات مديره
قاسم ایران (سهامی عام)
رئيس كميته دکتری حقوق 1403/04/13
مهران مهرعطا مدیر عامل
پارس گستر مینو (سهامی خاص)
عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار 1403/04/13
ابوالفضل میرزا پلنگی مدیریت منابع انسانی
صنعتی مینو (سهامی عام)
عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 1403/04/13
کوروش اسکندری مدیریت منابع انسانی
قاسم ایران (سهامی عام)
دبیر کمیته کارشناسی فیزیوتراپی 1403/04/13

 

 منشور كميته انتصابات شرکت قاسم ایران

 


ترکیب سهامداران شرکت قاسم ایران (سهامی عام)

 

***نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره***