داروسازي ثامن
شرکت داروسازي ثامن
فعالیت اصلی شرکت ، تولید کلیه محلولهای استریل تزریقی و شستشو ، دیالیز صفاقی و خونی ، فرآورده های بیوتکنولوژی پپتید های طبیعی ونوترکیب  لیوفلیزه و غیر لیوفلیزه بوده و همواره تلاش نموده است با تولید دارو و ارائه خدمات دارویی به جامعه درمانی و بیماران ، مخصوصا بیماران کلیوی ، زندگی با نشاطی را برای آنان فراهم نماید.
سهام داران اصلی شرکت به ترتیب درصد سهم عبارتند از:
آستان قدس رضوی با حدود۷۰درصد
صندوق بازنشتگی با حدود ۲۶درصد
داروسازی حکیم با ۴درصد
 
این شرکت بر اساس نگرش توسعه تحقیقات ، تولید دارو و تجهیزات پزشکی با روش های نوین جهانی تلاش دارد ، تنوع محصولات جدید خود را از طریق ایجاد و مشارکت در تاسیس کارخانجات جدید در زمینه های تولید فرآورده های بیوتکنولوژی ، تجهیزات دارویی و پزشکی و مواد موثره مربوطه افزایش دهد.