اعضای کمیته حسابرسی شرکت

قاسم ایران

اعضای کمیته حسابرسی شرکت

معرفی اعضای کمیته حسابرسی شرکت قاسم ایران (سهامی عام)


 

نام و نام خانوادگی سمت مقطع تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ عضویت
حسین علی اکبرزاده رئیس کمیته کارشناسی علوم انتظامی 1400/10/18
افشین حیدری عضو کمیته کارشناسی ارشد حسابداری 1396/11/28
اسماعیل گودرزی عضو کمیته کارشناسی ارشد حسابداری 1399/09/12

 

جناب آقای وحیدرضا جلالی (مدیر محترم حسابرسی داخلی) به عنوان دبیر کمیته

شرکت خدمات مالی و مدیریت آزادگان، از تاريخ 1401/12/08 به عنوان حسابرس داخلی انتخاب و مورد تصویب قرار گرفت

 منشور کمیته حسابرسی ***  منشور حسابرسی داخلی