اعضای کمیته انتصابات

قاسم ایران

اعضای کمیته انتصابات

معرفی اعضای کمیته انتصابات شرکت قاسم ایران (سهامی عام)


 

  نام و نام خانوادگی              سمت سازمانی                  عنوان        مقطع تحصیلی      رشته تحصیلی  
حسين يوسف خزرائی مدير عامل و عضو هيات مديره رئيس كميته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
رضا عليخانی معاونت فروش و بازرگانی غذايی عضو کمیته کارشناسی مهندسی صنایع
مانی احراری معاونت فروش و بازرگانی دارويی عضو کمیته دكترا دامپزشکی

 

 منشور كميته انتصابات شرکت قاسم ایران