محصولات

شرکت قاسم ایران از شعب پخش بسیاری در کشور برخوردار می باشد. این شرکت به توزیع انواع مواد غذایی (شیرینی و شکلات٬ آشامیدنی٬ شیر خشک)، انواع داروها، لوازم آرایشی، مواد شوینده و بهداشتی اقدام نموده و توانسته خدمات ارزنده ای را به هموطنان عزیز ارائه نماید. محصولات توزیعی شرکت قاسم ایران بسیار متنوع می باشد و در دسته های مختلفی از جمله انواع محصولات غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی طبقه بندی می گردد.نام محصول نام شرکت تولید کننده دریافت کاتالوگ
باند پانسمان كناربافته 270*10 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باند زخم بندي 200*10 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باند زخم بندي 200*15 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باند زخم بندي 200*20 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باند زخم بندي 200*7/5 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باند زخم بندي 300*10 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باند زخم بندي 300*15 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باند زخم بندي 300*7/5 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باند زخم بندي200*5 كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
باندكشي450*10 كاوه (باند و گاز پنبه)
پنبه توپك گل رنگي 100گ. كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
پنبه توپك گل رنگي 50گ. كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
پنبه توپك گل سفيد 100 گ . كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
پنبه توپك گل سفيد 50گ كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
پنبه گل 100 گ كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
پنبه گل 200 گ كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
پنبه گل 50 گ كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
گاز 10*10 استريل 8 لا كاوه 65 ع كاوه (باند و گاز پنبه)
گاز 10*10ساده نخ30_500گ. 16 لا كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
گاز 10*10ساده 500گ.16لا كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
گاز 10*10ساده 500گ.8لا كاوه كاوه (باند و گاز پنبه)
گاز وازلينه استريل تك پدي100عددي كاوه (باند و گاز پنبه)
سرنگ 10سي سي 550 ع-I.MED لوازم طبی ایران
سرنگ 10سي سي 3MED(سه قطعه اي) لوازم طبی ایران
سرنگ 2 سي سي 3MED لوازم طبی ایران
سرنگ 2 سي سي3 MED (سه قطعه اي) لوازم طبی ایران
سرنگ 2/5سي سي 1250ع I.MED لوازم طبی ایران
سرنگ 20سي سي 3MED(سه قطعه اي) لوازم طبی ایران
سرنگ 2سي سي 1250ع I.MED لوازم طبی ایران
سرنگ 2سي سي 3MED(سه قطعه اي) لوازم طبی ایران
سرنگ انسولين 3MED(سه قطعه اي) لوازم طبی ایران
سرنگ گاواژ 160ع لوازم طبی ایران
سرنگ10سي سي 3MED(سه قطعه اي) لوازم طبی ایران
سرنگ5سي سي3MED لوازم طبی ایران
سرنگ60سي سي170ع3MED(سه قطعه اي) لوازم طبی ایران
سرنگ 10 سي سي ميبد ياس 280 ع ميبد ياس
سرنگ 2/5 سي سي ميبد ياس 500 ع ميبد ياس
سرنگ 5 سي سي ميبد ياس 400 ع ميبد ياس