چهارمین سمینار سرپرستان حسابداری شعب شركت قاسم ایران

 چهارمین سمینار سرپرستان حسابداری شعب شركت قاسم ایران

 

بعد از ظهر روز چهارشنبه 16 مهر ماه سرپرستان حسابداری شعب شركت قاسم ایران از آثار باستانی منطقه بیستون كرمانشاه و سپس از طاق بستان كرمانشاه دیدن كردند.

روز پنجشنبه 17 مهر ماه از ساعت 8 صبح الی 17 بعدازظهر سمینار سرپرستان حسابداری شعب در محل سالن كنفرانس هتل آزادگان كرمانشاه برگزار گردید.

در این سمینار جناب آقای مهندس مدرس نیا مدیر عامل شركت قاسم ایران حساسیت كار سرپرستان حسابداری با توجه به تغییر ماهیت شركت از سهامی خاص به سهامی عام   و زیر ذره بین رفتن كلیه امور شركت از سوی سهامداران عام را بسیار مهم خواندند و همین امر را باعث حساسیت و دقت هرچه بیشتر در همه قسمتهای شركت علی الخصوص سرپرستان حسابداری برشمردند. سپس جناب آقای وحیدرضا جلالی مدیر تعالی سازمان و معاون مالی شركت قاسم ایران مطالبی راجع به بورس و عرضه سهام شركت قاسم ایران در فرا بورس از اوایل آبان ماه سال 1393  ارائه نمودند. آقای انعمی مدیر مالی شركت قاسم ایران نیز مطالبی راجع به امور جاری سرپرستان حسابداری متذكر شدند و از انها خواستند تا در پنل پرسش و پاسخ سوالات مربوطه خود را مطرح كنند . پس از طرح سوالات آقایان وحیدرضا جلالی ، انعمی و مهندس خزرائی مدیر واحد فناوری اطلاعات و برنامه ریزی شركت قاسم ایران ، هریك به سوالات مربوط به حیطه مدیریت خود پاسخ دادند.