پانزدهمین سمینار مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران

 پانزدهمین سمینار مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران

روز پنجشنبه 20 آبان ماه سال 1395 پانزدهمین سمینار مدیران و روسای شعب شرکت قاسم ایران در محل سالن اجتماعات شرکت غنچه پرور برگزار شد.

در این جلسه ابتدا جناب آقای مهندس توکلی مدیرعامل شرکت غنچه پرور ضمن خوش آمد گویی ابراز علاقمندی خود را جهت برقراری ارتباط بین مدیران ، روسا و سرپرستان و فروشندگان شعب شرکت قاسم ایران و شرکت غنچه پرور اعلام نمودند.

سپس جناب آقای دکتر قدری مدیرعامل شرکت قاسم ایران نکاتی کلیدی و استراتژیک راجع به فروش راستای شیوه های نوین فروش و راههای خروج از بحران را متذکر شدند که مورد توجه و استقبال حاضرین قرار گرفت.

قسمت بعدی برنامه پرسش و پاسخ روسای شعب و مدیران ستادی بود که به طرح دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداختند.سپس آقای مهندس بنا مولایی ریاست هیئت مدیره شرکت غنچه پرور طی سخنانی خواستار همکاری و تعامل هرچه بیشتر دو شرکت با توجه به سوابق سالهای گذشته شدند.تجلیل از شعب شرکت قاسم ایران برنامه بعدی این نشست بود که با حضور مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دوشرکت صورت گرفت . در ادامه نیز مدعوین از خط تولید و بسته بندی شرکت غنچه پرور بازدید بعمل آوردند.