جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن صنعت پخش و مالک شرکت ماموت در شرکت قاسم ایران

 جلسه اعضای هیئت مدیره انجمن صنعت پخش و مالک شرکت ماموت در شرکت قاسم ایران

روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ به دعوت انجمن صنعت پخش ایران جلسه ای با حضور هیئت مدیره انجمن صنعت پخش و مدیریت محترم عامل شرکت قاسم ایران و جناب آقای فردوس مالک شرکت ماموت ،در محل سالن کنفرانس مدیریت شرکت قاسم ایران برگزار گردید.
در این جلسه پس از طرح دیدگاههای حاضرین ، آقای فردوس ضمن پاسخ دادن به سوالات مطروحه به بیان فعالیتهای شرکت ماموت در خصوص خدمات پس از فروش کامیونها و کاربریها ، نرم افزار پخش و توزیع و ورقهای ساندویچ پنل پرداختند.ضمنا ایشان قول هر گونه مساعدت و ارائه تسهیلات در زمینه های فوق الذکر را متذکر شدند.
پس از اتمام جلسه ،مدعوین از انبارهای ستاد مرکزی شرکت قاسم ایران بازدید بعمل آوردند.