بازدید مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو از شرکت قاسم ایران

 بازدید مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو از شرکت قاسم ایران

روز یکم آذر ماه 1393 جناب آقای دکتر پیر صالحی مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی دارو سازمان غذا و دارو  وزارت بهداشت باتفاق جناب آقای دکتر کریمی ریاست محترم اداره بررسی و ثبت و جناب آقای دکتر پرویزی ریاست محترم اداره فنی و نظارت سازمان غذا و دارو   با حضور در شرکت قاسم ایران، ضمن بازدید از انبارهای داروئی شرکت قاسم ایران و آزمایشگاه شرکت دارویی و آرایشی مینو ، سردخانه مجهز و انبار سرد دارویی ستاد مرکزی این شرکت را افتتاح نمودند. در این بازدید جناب آقای  دکتر رمضان مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ، جناب آقای دکتر سجاده چی مدیر عامل شرکت دارویی مینو ، جناب آقای مهندس مدرس نیا مدیر عامل  و مدیران ارشد شرکت قاسم ایران ایشان را همراهی کردند.

دکتر پیر صالحی ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته در سالیان اخیر در شرکت قاسم ایران گفت:  ما در ایران کمتر شرکت توزیعی داریم که انبار های توزیع آن به این صورت دارای استاندارد های لازم باشداز لحاظ اصول GMP و GDP، سیستم های پنلینگ و هواساز ، کنترل دما و رطوبت کار های خیلی خوبی صورت پذیرفته است.

ایشان در پاسخ به این سوال که وزارت بهداشت در امر ارتقای شرکت های پخش دارو چه نقشی می تواند ایفا کند، افزودند: از جمله کارهایی که وزارت بهداشت می تواند ایفا کند، نظارت بر GMP و GDP است و کار جدیدی که وزارت بهداشت شروع کرده، تهیه پورتال دارویی کشور است که در این پورتال دارویی کل زنجیره تامین از ابتدا تا انتها با سیستم کدینگ یکسان تحت نظارت قرار می گیرد که این موضوع از آذر ماه سال جاری اجرائی می شود. امیدوارم ظرف مدت کوتاهی این سیستم در کل کشور فراگیر شود و بدین وسیله کلیه دارو های ورودی و تولیدی کشور دارای بارکد اختصاصی شوند.

مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: ما در بخش تسهیلات، هم اکنون بحث رنکینگ شرکت های داروسازی را شروع کرده ایم که پس از پایان این کار، بحث رنکینگ شرکت های توزیع را انجام خواهیم داد و شرکت هایی که بتوانند مقررات و ضوابط GMP و GDP را بهتر رعایت کنند، شامل تسهیلات خواهند شد.