آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29

شرکت قاسم ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 53344 و شناسه ملی10100984757

 

 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت قاسم ایران (سهامی عام) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 كه ‏‏ ساعت 9 صبح  روز سه شنبه ‏1395/03/11 در محل هتل المپیک به آدرس تهران ضلع غربی ورزشگاه آزادی برگزار می گردد حضور بهم رسانند. سهامداران محترم می توانند برای دریافت برگ ورود به جلسه از ساعت 9صبح لغایت 15روز دوشنبه مورخ 1395/03/10  با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر  به نشانی تهران کیلومتر10 جاده مخصوص کرج ساختمان مینو طبقه همكف - امور سهام شرکت قاسم ایران مراجعه نمایند، ضمناً حضور سهامدارانی که فاقد کارت ورود به جلسه می باشند امکان پذیر نمی باشد .

سهامداران محترم حقوقی قبل از تشکیل مجمع عمومی می بایست نماینده خود را به شرکت معرفی نمایند تا کارت حضور برای ایشان صادر گردد .

دستورجلسه :

     استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملكرد سال مالی منتهی به 1394/12/29

       تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به  1394/12/29

       اتخاذ تصمیم پیرامون پیشنهاد هیئت مدیره جهت تقسیم سود

       انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

       انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شركت

     6 ـ  سایرمواردی كه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

                                                                                 هیئت مدیره شرکت قاسم ایران (سهامی عام)