کمک پرسنل شرکت‌قاسم‌ایران به مردم مناطق زلزله‌زده

کمک پرسنل شرکت قاسم ایران به مردم مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

طی اقدامی انسان‌ دوستانه ، پرسنل‌ شرکت‌قاسم‌ایران کمکهای نقدی خود را در هفته‌اول وقوع زلزله‌ آذربایجان‌شرقی جمع‌آوری نموده و با توجه به کمبود دارو در این مناطق و درخواست و هماهنگی معاونت‌دارو و غذای‌دانشگاهعلوم‌پزشکیتبریز محموله داروی درخواستی با ارزش 94,000,000 ریال توسط شعبه تبریز به شبکه بهداشت و درمان شهرستانهای اهر ، ورزقان و هریس ارسال گردید .

 همچنین مبلغ 20,000,000 ریال نیز از محل همین کمکهای نقدی به خرید هیتر برقی جهت این مناطق زلزله زده اختصاص یافت .