کلاس آموزشی ویژه مامورین پخش شرکت قاسم ایران

 کلاس آموزشی ویژه مامورین پخش شرکت قاسم ایران

روز یکشنبه 1392/7/21 اولین کلاس ویژه مامورین پخش در شعبه قزوین برگزار گردید . این کلاس از ساعت 14 الی 18 در محل دفتر رئیس شعبه قزوین و با حضور پرسنل پخش ( رانندگان و ماموران پخش ) ، کارگران انبار ، سرپرست حسابداری ، سرپرستان پخش ، انبار و فروش ، رئیس شعبه قزوین ، رئیس واحد آموزش و روابط عمومی شرکت قاسم ایران برگزار گردید . آموزش توسط استاد جناب آقای مجید کاظمی در دو بخش ارائه مطالب آموزشی و پرسش و پاسخ ارائه گردید .