کسب گواهینامه اهتمام به کیفیت در سومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران

 کسب گواهینامه اهتمام به کیفیتدر سومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران

 

 
مراسم اختتامیه سومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران روز یکشنبه 20 اسفند در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردیدکه بر اساس ارزیابیهای انجام شده بر مبنای مدل ملی ارزیابی کیفیت توسط گروه ارزیابان  سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ، شرکت قاسم ایران در بخش دارویی برای مدیریت کیفیت ارائه خدمات توزیع دارو بصورت سراسری  موفق به اخذ گواهینامه اهتمام به کیفیت را احراز گردید .