کسب گواهینامه اهتمام به کیفیت در بخش غذایی

 
  کسب گواهینامه اهتمام به کیفیت در بخش خدمات /غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی در چهارمین دوره جایزه ملی كیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران   

مراسم اختتامیه چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران روز یکشنبه 25 اسفند در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردیدکه بر اساس ارزیابیهای انجام شده بر مبنای مدل ملی ارزیابی کیفیت  (IMQA توسط گروه ارزیابان  سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ، شرکت قاسم ایران در بخش خدمات /غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی  برای مدیریت کیفیت ارائه خدمات توزیع محصولات غذایی و بهداشتی  بصورت سراسری  موفق به اخذ گواهینامه اهتمام به کیفیت را احراز گردید .