چهارمین سمینار سرپرستان انبار و پخش شركت قاسم ایران

 چهارمین سمینار سرپرستان انبار و پخش شركت قاسم ایران

 

روز پنجشنبه 1393/9/27 چهارمین سمینار سرپرستان انبار و پخش شركت قاسم ایران در محل سالن كنفرانس هتل آكادمی فوتبال برگزار گردید.

این سمینار با سخنرانی جناب آقای مهندس مدرس نیا مدیر عامل محترم شركت قاسم ایران آغاز گردید و در ادامه سخنرانی سركار خانم دكتر فربد مدیر محترم تامین كالای داروئی و تجهیزات پزشكی مطالبی تحت عنوان نقش مسئولین فنی در كنترل چرخه تولید و توزیع دارو و جلوگیری از تقلبهای دارویی مطرح نمودند وسپس جناب آقای بختیاری مدیر محترم ترابری و انبارهای مركزی مطالبی را پیرامون انبارها ارائه نمودند.بعد از استراحتی كوتاه پنل پرسش و پاسخ ، طرح دیدگاهها با مدیران  با حضور مهندس مدرس نیا مدیر عامل محترم شركت قاسم ایران ،جناب آقای مهندس پور سلطان محمدی مشاور فنی محترم مدیر عامل ،جناب آقای بختیاری مدیر محترم ترابری و انبارهای مركزی وجناب آقای مهندس خزرائی مدیر محترم برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات تشكیل و حاضرین سوالات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند. بعد از اقامه نماز و صرف ناهار كلاس آموزش اصول ارگونومی در انبارها توسط جناب آقای  دكتر اكبرنژاد ومهندس احمدی برگزار شد كه مورد توجه مدعوین قرارگرفت.