پیام تبریک جناب آقای دکتر رمضان بمناسبت انتخاب شرکت قاسم ایران در صد شرکت برتر

 جناب آقای دکتر فرهاد رمضان مدیر عامل محترم شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان طی نامه ای انتخاب شرکت قاسم ایران بعنوان  100 شرکت برتر ایران را تبریک گفتند . متن نامه به شرح زیر میباشد: