پنجمین سمینار هم‌اندیشی مدیران و رؤسای شعب شرکت‌قاسم‌ایران

پنجمین سمینار هم‌اندیشی مدیران و رؤسای شعب شرکت‌قاسمایران

شهر شیراز میزبان پنجمین سمینار هم‌اندیشی مدیران و‌ رؤسای شعب شرکت‌قاسم‌ایران بود که در تاریخ دوم ، سوم و چهارم شهریور ماه سال هزار و سیصد و نود و یک در هتل چمران این شهر برگزار گردید.


 
برنامه روز اول این سمینار ، هم‌اندیشی مدیران و رؤسای شعب با موضوع بررسی بودجه و عملکرد شعب بود که با سخنرانی‌آقای‌سید محمد‌مدرس‌نیا مدیر‌عامل شرکت‌قاسم‌ایران آغاز‌گردید . ایشان تشریح کردند که موضوع این سمینار بررسی چهارماهه از تلاش همکاران با اهداف تعیین شده میباشد و سپس بودجه و عملکرد چهارماهه شعب طی فاکتورهای مختلفی که توسط واحد فناوری‌اطلاعات تهیه شده بود مورد بررسی قرارگرفت. درقسمت دیگری از این سمینار رؤسای‌شعب در این رابطه به طرح دیدگاههای خود پرداختند و ضمنا مسائل و مشکلاتشان را نیز مطرح نمودند . مسائل مطروحه از طرف رؤسای‌شعب هم حول‌محور نحوه‌بررسی عملکرد آنها و هم مشکلات آنها در این مسیر بود که می خواستند این مسائل در برنامه‌ریزی‌ها و امتیازبندی بودجه و هدف لحاظ گردد.
سپس آقای‌مهندس‌اوحدی‌ در سخنانی از برگزاری منظم نشستها و سمینارهای هم‌اندیشی شرکت‌قاسم‌ایران یاد کرده و اهمیت این نشستها را برای بنگاههای بازرگانی و اقتصادی بسیار لازم و ضروری دانستند و برحفظ و ادامه این رویه تاکید کردند و گفتند یکی از عوامل موفقیتهای اخیر برگزاری همین سمینارها میباشد و در پایان توصیه کردند که شخصیتی را که در بازار بدست آورده ایم را باید حفظ کنیم و انسجام خود را  با برگزاری همین جلسات حفظ کنیم .


 
 
دکتررمضان سخنران بعدی این سمینار بودند که‌در ابتدا ازکلیه حاضرین خواستند تا جهت آشنایی بیشتر خود را معرفی کنند . سپس ایشان درسخنان خود فرمودند شرکتهای پخش محصولات نهایی بیشترین نقش و رکن‌اساسی یک‌واحدتولیدی را بازی می‌کنند بجهت اینکه اگر فروش خوبی صورت نگیرد تولید معنا و مفهومی نخواهد داشت . همچنین با توجه به تنوع محصولاتی که شرکت‌قاسم‌ایران توزیع میکند نقش اساسی در تامین مواد غذایی وداروئی خانواده‌ها و مردم ایفا میکند و با توجه به سابقه بیش از 50 سال توانسته در شرایط مختلف اقتصادی کشور قد علم کند و پا برجا بماند قطع یقین ساختار و شرایط متفاوتی می‌طلبد و از شرایط سنتی باید به مدرن تبدیل شود که ایشان رهنمودهایی را در این راستا بیان فرمودند.
سپس آقای‌مهندس‌صبوری معاون فناوری و اطلاعات گروه‌صنعتی‌مینو ارزیابی عملکرد شعب را براساس فاکتورهای مختلفی از جمله : جمعیت‌تحت‌پوشش‌شعب ، قدرت‌خرید ، سبدمصرفی‌خانوار و ...که تدوین گردیده بود ارائه نمودند .
برنامه روز جمعه سوم شهریور سمینارآموزشی مدیریت ذهن بود که توسط آقای دکتر عیوضی برگزار و مورد توجه کلیه حاضرین قرار گرفت .
 

بعدازظهر جمعه جمعی از شرکت‌کنندگان درسمینار از آثار باستانی تخت‌جمشید در شهرستان مرودشت بازدید کردند.
 

برنامه روزشنبه بازدید از شرکت‌قندخرمامینو بود که شامل بازدید از قسمتهای مختلف‌کارخانه با توضیحات آقای مهندس نجاران مدیرعامل محترم این شرکت و سپس جلسه پرسش و پاسخ در مورد محصول قند مایع خرما وکنستانتره‌خرما در سالن کنفرانس شرکت برگزارگردیدکه آقای‌اصلاحی رئیس‌هیئت‌مدیره شرکت‌قندخرما نیز در این جلسه حضور داشتند و درفضایی صمیمی سئوالات و پیشنهادات مطرح گردید و آقایان اصلاحی و نجاران به پرسشها پاسخ داده و برنامه های آتی خود را نیز اعلام نمودند.