پنجمین سمینار سرپرستان حسابداری شرکت قاسم ایران

 پنجمین سمینار سرپرستان حسابداری شرکت قاسم ایران

شهر مشهد مقدس روزهای 15 و 16 مهر ماه 1394 میزبان پنجمین سمینار سرپرستان حسابداری شرکت قاسم ایران بود. در این سمینار که در هتل هما برگزار گردید ابتدا جناب آقای مهندس مدرس نیا مدیر عامل شرکت قاسم ایران طی سخنانی مواردی را متذکر شدند که اهم آنها عبارتند از :

-         اصلاح روشهای کار با توجه به شرایط حاکم بر بازار

-         شرایط جدید احراز مشتریان جهت اعتبار دهی

-         باز نگری و بروز رسانی شیوه های اعتبار سنجی مشتریان در دورههای زمانی مختلف

-         هماهنگیهای بیشتر جهت وصول مطالبات از مراکز خاص

-         تاکید بر وصول مطالبات از سازمانهای دولتی

پس از ایشان بترتیب آقایان وحیدرضا جلالی مدیر مالی و احمد جلالی مدیر حسابرسی داخلی مطالب خود را به سرپرستان ارائه نمودند.سپس سرپرستان حسابداری پرسشها و پیشنهادات خود را با مدیران ستادی در میان گذاشتند.

درپایان روز نخست کلاس آموزش کاربرد اکسل در حسابداری توسط آقای مهندس کریم آبادی از کارشناسان ارشد واحد برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت قاسم ایران ارائه شد.

روز پنجشنبه نیز کلاس آموزش مبارزه با پولشوئی و روشهای کشف آن توسط استاد واعظی برگزار گردید.