مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ایران

مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ایران بنابر چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه اطلاعات به شماره 27599 چاپ 18 تیرماه سال جاری و با رعایت کامل پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.


مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ایران بنابر چاپ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه اطلاعات به شماره 27599 چاپ 18 تیرماه سال جاری و با رعایت کامل پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ 29تیر 1399 در سالن ورزشی گروه صنعتی مینو برگزار گردید.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ایران با دستورجلسه  تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه شرکت در این خصوص؛ پس از تشکیل هیات رییسه به ریاست دکتر حمید رضایی رئیس هیات مدیره شرکت قاسم ایران و با حضور بیش از 87.12 درصد از صاحبان سهام آغاز شد و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت آنلاین ناظر بر صحت اجرای مجمع بود که در نهایت با رای قاطع، افزایش سرمایه 387.51درصدی به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.

در ادامه جلسه با ارائه گزارش بازرس قانونی به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت قاسم ایران، تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 387.51 درصدی انجام گرفت و به تصویب رسید.

همچنین این مراسم به صورت لایو و از طریق شبکه اجتماعی آپارات و اینستاگرام برای سهامداران پخش شد و امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی فوق العاده به صورت زنده فراهم گردید.