مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ایران ( سهامی عام )

 مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ایران ( سهامی عام )

روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه سال 1394 مجمع عمومی فوق العاده شرکت قاسم ایران ( سهامی عام ) با دستور جلسه افزایش سرمایه از مبلغ 360 میلیارد ریال به 800 میلیارد ریال از محل سود انباشته ، مطالبات سهامداران و آورده نقدی ،با حضور حدود 91 درصدی از سهامداران محترم در محل سالن هگمتانه هتل المپیک تهران برگزار گردید. ابتدا گزارش حسابرس قانونی و بازرس محترم شرکت قرائت گردید و پس از آن سهامداران سوالات خود را در مورد این گزارش مطرح نموده و رئیس مجمع ، مدیرعامل و مدیر مالی به آنها پاسخ دادند.سپس طرح افزایش سرمایه به رای گیری گذاشته شد که پس از تایید حداکثری این طرح به تصویب سهامداران محترمرسید. مجمع فوق العاده با ذکر صلوات خاتمه یافت .