كسب رتبه اول شركتهای پخش سراسری دارو در استان كرمانشاه توسط شركت قاسم ایران

  كسب رتبه اول شركتهای پخش سراسری دارو در استان كرمانشاه توسط شركت قاسم ایران

شعبه كرمانشاه شركت قاسم ایران ، رتبه اول در رده بندی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی شركتهای پخش سراسری دارو  در استان كرمانشاه در سال 1392 را احراز نمود .ضمن تبریك به مدیر محترم فروش منطقه یک ،  ریاست محترم شعبه كرمانشاه ، مسئول محترم فنی و سرپرست فروش داروئی و كلیه همكاران ساعی این شعبه ، امیدواریم ضمن حفظ این جایگاه شاهد موفقیتهای بیشتر  شما در سایر امور نیز باشیم .

متن تقدیرنامه معونت غذا و دارو استان کرمانشاه
مدیریت محترم شرکت قاسم ایران شعبه کرمانشاه
سلام علیکم
با احترام به اطلاع میرساند نمره ارزشیابی سالیانه سال 1392 آن شرکت 894 امتیاز و رتبه آن شرکت در بین 33 شرکت فعال در استان یک میباشد. لذا بدینوسیله از زحمات حضرتعالی و پرسنل محترم آن شعبه تقدیر نموده ، توفیق روز افزونتان را از پروردگار هستی بخش مسئلت دارم.انشاء اله با تلاش مضاعف ، شاهد تعالی سازمانی و خدمت رسانی بهتر به مردم شریف استان باشیم.

دکتر حمید ذهابی
مدیر نظارت بر امور دارویی و مخدر