شرکت قاسم ایران حائز رتبه 83 در بین 100 شرکت برتر ایران

 شرکت قاسم ایران حائز رتبه 83 در بین 100 شرکت برتر ایران

  بر اساس نتایج هجدهمین دوره رتبه بندی صد شرکت برتر ایران ( IMI - 100) که طی مراسمی در مورخه 1394/11/6 از سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید ،  شرکت قاسم ایران به رتبه 83  مربوط به عملکرد سال مالی 1393 این لیست نائل آمد .