سومین سمینار سرپرستان حسابداری شركت قاسم ایران

 سومین سمینار سرپرستان حسابداری شركت قاسم ایران

شهر سرعین استان اردبیل در روزهای 10 و 11 مهرماه 1392 میزبان سومین سمینار سرپرستان حسابداری شركت قاسم ایران در هتل لاله این شهر بود .

ساعت 30/8 صبح روز چهار شنبه 10 مهر ماه 1392 با سخنرانی آقای مهندس مدرس نیا  مدیر عامل محترم شركت قاسم ایران سمینار آغاز بكار نمود كه ایشان بر مسئله آموزش تاكید ویژه ای داشتند و همچنین طی توضیحاتی در  مورد ضرورت كاهش ضایعات و مرجوعیها و وصول نیمه دوم سال تاكید نمودند. بعد از ایشان آقای انعمی مدیر امور مالی نیز نكاتی همچون انبار ، وصول و ثبت بموقع اسناد را  طی سخنان خود بیان نمودند و نیز نمونه فاكتور جدید را كه بصورت آزمایشی در شعبه داروئی تهران بكار میرود و مقرر گردیده تا از ماه بعد همه شعب استفاده كنند را به حاضرین معرفی نمودند . سخنران بخش دوم صبح آقای احمد جلالی مدیر محترم حسابرسی داخلی بودند كه به تازگی به خانواده قاسم ایران ملحق شده اند . ایشان نیز ضمن معرفی خود نكات مهم حسابرسی شعب را كه برای جلسه با كمك پرسنل واحد حسابرسی داخلی آماده كرده بودند به سمع و نظر حاضرین جلسه رساندند. در ادامه آقای وحید رضا جلالی مدیر تعالی و معاون امور مالی در مورد سود و زیان شعب سخنرانی كردند كه تا ساعت 30/12 ادامه داشت .در ابتدای برنامه بعدازظهر آقای عدل مدیر امور اداری و منابع انسانی مطالبی را پیرامون فعالیتها و برنامه های این واحد از قبیل : آموزش ، ارزیابی عملكرد و همچنین برنامه های اخذ گواهینامه های مختلف استاندارد با كمك مدیر تعالی و تشكیل كارگروهها و تیم های تخصصی ، ارائه نمودند . سپس ادامه جلسه  به طرح مسائل و پرسشهای سرپرستان حسابداری با مدیران اختصاص یافت  كه تا ساعت 16 بطول انجامید . ادامه پرسش و پاسخها روز پنجشنبه از ساعت 30/8 الی 30/12 نیز ادامه داشت.