حضور شرکت قاسم ایران بعنوان حامی مالی در چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران

 چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران با موضوع آینده‌پژوهی و الگوهای نوین در کسب‌و‌کار پخش در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد.

 

مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد  هفته‌‌ اول شهریور ماه میزبان مدیران ارشد صنعت پخش ایران، مدیران وکارشناسان واحدهای ستادی و پشتیبانی در صنعت پخش و تعدادی از مدیران سازمان‌های دولتی، وزارت صنعت، معدن وتجارت بود .

محور اصلی چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران، «آینده‌پژوهی و الگوهای نوین کسب‌و‌کار در صنعت پخش» بود. مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت فرایندهای مالی و اقتصادی، مدیریت سیستم‌ها و روش‌های فناوری اطلاعات، مدیریت تامین و لجستیک، و مدیریت بازاریابی و فروش، محورهای فرعی کنفرانس را تشکیل می‌دادند.

شرکت قاسم ایران بعنوان حامی مالی کنفرانس، در این رویداد بزرگ مشارکت نموده و با حضور مدیران ارشد این شرکت در کنفرانس صنعت پخش از آخرین دستاوردهای این صنعت از نزدیک دیدن نمودند.