برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قاسم ایران

 مجمع عمومی عادی سالیانهشركت قاسم ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت 53344 و شناسه ملی 10100984757برای سال مالی منتهی  1396/12/29

در تاریخ 12خرداد97 در محل مجتمع فرهنگی آدینه برگزار گردید.


 

 

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به شماره 27007 مورخ 30/02/1397 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت قاسم ایران (سهامی عام) در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/03/12در محل مجتمع فرهنگی آدینه واقع در بزرگراه آبشناسان غرب بعد از اتوبان شهید ستاری ، خیابان شقایق ، کوچه دهم با حضور اکثریت نمایندگان و صاحبان سهام ، و همچنین آقای محمد رضا گلچین پور با کد ملی 0042333814  نماینده محترم موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10861687625، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و اعضای هیئت مدیره تشکیل گردید.

جلسه با قرائت قرآن کریم آغاز و پس از احراز حد نصاب قانونی هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

1  ـ آقای ابوالفضل ساغری چی با کد ملی 0043751891  به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شناسه ملی10100320247به عنوان رئیس مجمع .

2 ـ آقای محمد تقی قلندرلکی با کد ملی 3250422983 به نمایندگی از شرکت سهامی عام صنعتی مینو(سهامی عام) به شناسه ملی 10460002140 به عنوان ناظر اول .

3- آقای علی ابراهیمی با کد ملی 1465358927 به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی 10100353165 به عنوان ناظر دوم.

4 ـ آقای علی محمد وحید کریمی با کد ملی 1829033808 به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

سپس با استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی موارد ذیل مورد تصویب مجمع قرار گرفت :

1.       ترازنامه و سود و زیان (صورتهای مالی) شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی 1396/12/29 به تصویب رسید.

2.       موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی)به شناسه ملی10861687625 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهراد مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10840017999 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل انتخاب گردیدند.

3.       روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شركت تعیین گردید.

4.       معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد اشاره در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به تصویب مجمع رسید.

5.       در خصوص تقسیم سود مقرر گردید مبلغ 000ر000ر000ر15 ریال (هر سهم 25 ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی در حساب سود انباشته در پایان سال انتقال یابد.

6.       پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 مبلغ 000ر000ر450 ریال بصورت ناخالص تعیین گردید.

7.       حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره از 1397/01/01 ماهیانه مبلغ 000ر000ر12 ریال بصورت ناخالص به شرط حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

8.       حق حضور درجلسه اعضاء کمیته حسابرسی همانند مبلغ حق حضور در جلسه اعضاء هیئت مدیره و به شرط حداقل یک جلسه در ماه تعیین می گردد.

9.       اعضا هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح زیر تعیین گردید :

-         شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شماره ملی 10460002140

-         شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام) به شماره ملی 10100320247

-         شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) به شماره ملی 10100353165

-         شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص) به شماره ملی 10100534438

-         شرکت شوکو پارس (سهامی عام) به شماره ملی 10100359308

مجمع به آقای رحیم نعمت پرور وكالت باحق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه در اداره ثبت شركتها و تشریفات قانونی اقدام نماید.