برگزاری سمینارهای آموزشی مهارتها و راهكارهای نوین ارتباطی و فروشندگی

 
برگزاری سمینارهای آموزشی مهارتها و راهكارهای  نوین ارتباطی و فروشندگی
با توجه به تاكید شركت قاسم ایران بر مقوله  توسعه آموزش و بالابردن سطح مهارت و دانش كاركنان ، سلسله كلاسهایی تحت عنوان مهارتها و راهكارهای  نوین ارتباطی و فروشندگی با نظر مدیر عامل محترم شركت قاسم ایران جناب آقای مهندس مدرس نیا ، طی 6 سمینار برای كلیه سرپرستان و  فروشندگان غذایی و دارویی و كارشناسان فروش برگزار گردید .
این كلاسها در شهرهای كرمانشاه ، آمل ، مشهد ، شیراز ، تهران و ارومیه  توسط آقای دكتر روستا استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران در دوبخش كلاس تئوری و كارگاه برگزار گردید . در پایان هر كارگاه نقطه نظرات خاص شركت كنندگان در جلسه باستماع سایرین میرسید و آقای دكتر روستا توضیحاتی در مورد مسائل مطروحه ارائه میدادند .
همچنین با نظر دكتر روستا بسته ای شامل كتاب گنجینه فروش از تالیفات و ترجمه های ایشان در زمینه بازاریابی و فروش و 2 حلقه دی وی دی فیلم چگونه فروش خود را چند برابر كنید از برایان تریسی به شركت كنندگان اهدا گردید .
در سمینار سرپرستان فروش كه در تهران برگزار گردید ، دكتر روستا چكیده ای از نظرات طرح شده در سمینارهای قبل را باستماع مدیر عامل ، مدیران فروش ، سرپرستان و كارشناسان فروش رساندند و خود نیز توصیه هایی را در جهت بالابردن كیفیت و كمیت فروش ارائه نمودند .
آقای مهندس مدرس نیا هم طی سخنانی اعلام كردند كه نظراتی كه طی این 6 سمینار توسط جمع آوری شده پس از پالایش مطالب جهت پیشبرد اهداف شركت بكار میرود .همچنین مقرر گردید اسامی فعالترین افراد در سمینارها كه نظرات بدیع ، سازنده و مطلوبی پیشنهاد دادند مشخص و جمع آوری شده تا سمیناری با این افراد منتخب با حضور مدیر عامل و سایر مدیران ارشد تشكیل شود .