بازدید مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره شرکت اقتصادی خودکفایی آزادگان و مدیران عامل شرکت های گروه صنعتی مینو از شعبه مشهد مقدس

 بازدید  مدیرعامل ، اعضای هیات مدیره شرکت اقتصادی خودکفایی آزادگان و مدیران عامل شرکت های گروه صنعتی مینو از شعبه مشهد مقدس

روز سه شنبه 27/ 11/ 1394جناب آقای  اکبرزاده ریاست محترم هیئت مدیره ، جناب آقای غلاث نایب رئیس هیئت مدیره و جناب آقای مهندس نعمت پرور مدیرعامل شرکت اقتصادی خودکفایی آزادگان و همچنین  سرکار خانم دکتر سخت باز مدیر عامل شرکت پارس مینو ، جناب آقای مهندس قدری مدیرعامل شرکت صنعتی مینو خرمدره ، جناب آقای مهندس پارسی مدیر عامل شرکت شوکوپارس و جناب آقای مهندس مهرجو مدیرعامل صنایع غذایی فارس طی بازدیدی از فروشگاههای سطح شهر مشهد ضمن مشاهده میدانی وضعیت بازار ، با مسئولین ، مشتریان ، فروشندگان و همچنین مردم مصرف کننده در مورد محصولات گروه صنعتی مینو صحبت کرده و نظرات آنها را جویا شدند. جناب آقای مهندس مدرس نیا مدیرعامل شرکت قاسم ایران و جناب آقای خواجوئی مدیر فروش منطقه یک و جناتب آقای انسان رئیس شعبه مشهد نیز در این بازدید هیئت مذکور را همراهی میکردند.

در ادامه بازدیدی از شعبه مشهد انبارها و امکانات این شعبه نیز بعمل آمد. سپس در نشستی که با حضور سرپرستان و فروشندگان غذایی و داروئی برگزار شد، وضعیت بازار مواد غذایی و دارویی و همچنین معایب و محاسن محصولات، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.