بازدید مدیرعامل شرکت قاسم ایران از شعبه تهران غرب

 روز یکشنبه 1395/6/14  مدیرعامل شرکت قاسم ایران جناب آقای دکتر قدری بهمراه تنی چند از مدیران عامل شرکتهای گروه صنعتی مینو از شعبه تهران غرب بازدید بعمل آوردند.
در این نشست کاری که در جوی صمیمی برگزار شد؛ مدیران شعب و هم چنین تعدادی از اعضای فروش به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص مشکلات و موانع پیش روی فروش محصولات شرکت ها پرداخته و راه کارهای عملی برای حضور بیشتر را در بازارهای هدف تشریح کردند.