بازدید فروشندگان قنادی از خط جدید شکلات شرکت پارس مینو

 بازدید فروشندگان قنادی از خط جدید شکلات شرکت پارس مینو

روز شنبه اول آبان ماه سال جاری طی دعوت قبلی شرکت پارس مینو ، کلیه فروشندگان صنف قنادی شعب شرکت قاسم ایران از خط جدید شکلات شرکت پارس مینو بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که مدیر عامل شرکت پارس مینو و مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی مینو فروشندگان را همراهی میکردند ، پس از رویت خطوط تولید ضمن معرفی محصولات جدید شکلات ، از فروشندگان نظر سنجی بعمل آمد و سپس در سالن کنفرانس شرکت مینو نشست پرسش و پاسخ برقرارشد که نظرات مهم و کلیدی فروشندگان توسط خانم دکتر سخت باز و آقای مهندس مهرجو استماع و جهت بررسی ثبت گردیدند و از طرف مدیران ارشد گروه بر لزوم حمایت از فروشندگان قنادی تاکید گردید.