محصولات جدید

 • نام محصول: پای کیک مینو
  شرکت تولید کننده: شرکت صنعتی مینو خرمدره
  شرح محصول: از کالاهای جدید شرکت همراه با طعم های متفاوت

 • نام محصول: کیک پاندین
  شرکت تولید کننده: شرکت صنعتی پارس مینو
  شرح محصول: با دو طعم کاکائوئی و ساده کشمشی

 • نام محصول: شکلات تلخ
  شرکت تولید کننده: شرکت صنعتی مینو خرمدره
  شرح محصول:

 • نام محصول: آب نبات ترش
  شرکت تولید کننده: شرکت صنعتی مینو خرمدره
  شرح محصول: