محصولات جدید

 • نام محصول: شکلات تلخ
  شرکت تولید کننده: شرکت صنعتی مینو خرمدره
  شرح محصول:

 • نام محصول: آب نبات ترش
  شرکت تولید کننده: شرکت صنعتی مینو خرمدره
  شرح محصول:

 • نام محصول: روغن مایع گیاهی کانولا غنچه
  شرکت تولید کننده: شرکت کشت و صنعت شمال
  شرح محصول: روغن مایع گیاهی 810 گرمی کانولا

 • نام محصول: روغن مایع آفتابگردان
  شرکت تولید کننده: شرکت کشت و صنعت شمال
  شرح محصول: روغن مایع 810 گرمی آفتابگردان

 • نام محصول: روغن نیمه جامد امگا غنچه
  شرکت تولید کننده: شرکت کشت و صنعت شمال
  شرح محصول: روغن نیمه جامد 4.5 کیلویی امگا و 900 گرمی نیمه جامد آسان بازشو امگا

 • نام محصول: روغن مایع سرخ کردنی غنچه
  شرکت تولید کننده: شرکت کشت و صنعت شمال
  شرح محصول: روغن مایع 810 گرمی سرخ کردنی

 • نام محصول: روغن سرخ کردنی ویژه (کم جذب) غنچه
  شرکت تولید کننده: شرکت کشت و صنعت شمال
  شرح محصول: روغن 810 گرمی سرخ کردنی کم جذب

 • نام محصول: روغن مایع مخلوط غنچه
  شرکت تولید کننده: شرکت کشت و صنعت شمال
  شرح محصول: روغن مایع مخلوط سه لیتری

 • نام محصول: روغن مایع گیاهی سرخ کردنی غنچه
  شرکت تولید کننده: شرکت کشت و صنعت شمال
  شرح محصول: روغن مایع گیاهی سرخ کردنی سه لیتری